2552-07-25

คำพ่อสอน “ความสุขในการดำเนินชีวิต”

“ไม่มีใครมีความสุขหรือความสำเร็จได้โดยที่ไม่เหนื่อย” เป็นพระราชดำรัสหนึ่งของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ซึ่งในชีวิตของแต่ละคนจะต้องมีความปรารถนาที่จะประสบความสำเร็จและความสุขในชีวิต และถ้าทุกคนปฏิบัติตามพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็จะทำให้ทุกคนมีความสุขในการใช้ชีวิตในยุคปัจจุบัน

คำพ่อสอน : ความสุขในการดำเนินชีวิต สามารถเปลี่ยนชีวิตคนทั้งคนได้ ซึ่งหมายความว่า คำพ่อสอนเรื่องความสุขในการดำเนินชีวิต สามารถเปลี่ยนความคิดในการดำเนินชีวิตของดิฉัน เมื่อก่อนเราอาจจะยังไม่ใส่ใจในเรื่องบางเรื่อง อย่างเช่น การเล่นกีฬา การพักผ่อน หรือการทำจิตใจให้แจ่มใสอยู่เสมอ พอดิฉันได้อ่านและได้ทำความเข้าใจพระราชดำรัสต่างๆในคำพ่อสอน ทำให้ดิฉันได้มีหลักและแนวทางในการดำเนินชีวิตในปัจจุบัน อย่างพระราชดำรัสที่ว่า “ทุกคนมีจิตใจที่ปรารถนาความสุข หรือความสำเร็จ แต่การหาความสุขหรือความสำเร็จนี้ ย่อมต้องเหนื่อย เหนื่อยแน่ ไม่มีใครที่มีความสุขหรือความสำเร็จได้โดยที่ไม่เหนื่อย ถ้าไม่อยากที่จะเหนื่อยก็ต้องฝึกฝนกำลัง กำลังกายก็ต้องฝึก คนที่นอนอยู่เฉยๆ ไม่ได้เดิน ไม่ได้ไปไหนเป็นเวลา ๑๐ วัน รับรองว่า เวลาลุกขึ้นไม่มีกำลัง คือ กำลังไม่ได้มาจากการพักผ่อน กำลังมาจากความเพียร การฝึก เช่น คนที่ได้ออกกำลังกายลุกขึ้นเดินทุกวัน ขยับกายให้ได้เป็นการฝึกกาย ย่อมมีกำลังกาย ผู้ที่เป็นนักกีฬาเขาก็ต้องฝึก การฝึกนั้นเหนื่อย แต่ว่าเมื่อเหนื่อยแล้วสร้างกำลังขึ้นมามันค่อยๆหายเหนื่อย ถ้าสมมติว่า เราไม่ได้สร้างกำลัง เราไม่ได้ฝึกกายให้มีกำลังเดินเพียง ๕๐ เมตร ก็เหนื่อยแล้ว แต่ถ้าฝึกร่างกายให้ดี เดินหลายกิโลเมตรก็ไม่สู้จะเหนื่อยนัก จิตใจก็เหมือนกันจะต้องมีกำลัง และกำลังนั้นเพื่อความสุข ความสำเร็จ ไม่ใช่ว่าไม่เหนื่อย ต้องเหนื่อย ต้องฝึกจิตใจให้ดี ไม่ให้ขี้เกียจ ให้รู้จักว่า งานเป็นอย่างไร แล้วก็เชื่อว่า ถ้าทำงานอย่างนั้นก็จะได้ผลดี เป็นต้น ก็จะทำให้มีความสำเร็จ ร่างกายและจิตใจจะแข็งแรงเหมือนกัน” จากพระราชดำรัสนี้ ดิฉันได้ข้อคิดดีๆมากมายหลายอย่างที่จะสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน และนำไปใช้ในการดำเนินชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย ซึ่งตรงกับความเป็นจริงมากที่สุด คือ ทุกคนมีความฝัน ดิฉันก็มีความฝัน ความฝันที่จะประสบความสำเร็จทางด้านการเรียน ที่จะทำให้พ่อแม่ของเราภูมิใจ แต่ว่าความฝันของเรานั้น เราต้องคิดแล้วว่า เราจะทำอย่างไรความฝันของเราถึงจะกลายเป็นความจริง เราต้องแลกด้วยอะไรหลายๆอย่าง ความเหนื่อยยากลำบาก ความเพียรพยายาม เราจะต้องมีสิ่งเหล่านี้ต้องแลกด้วยความเหนื่อยที่สุด เราก็จะประสบความสำเร็จและมีความสุข แต่ถ้าเรามีความฝันแล้วเราไม่ได้แลกด้วยอะไรเลย รับรองว่า เราจะต้องล้มเหลวอย่างแน่นอน ตอนนี้ดิฉันเรียนในระดับมหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นอีกก้าวหนึ่งที่ดิฉันจะต้องก้าวผ่านมันไปให้ได้ ดิฉันก็ได้นำพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาปรับใช้ในการดำรงชีวิตในปัจจุบันด้วย โดยฝึกร่างกายให้แข็งแรง ออกกำลังกาย ดิฉันจะเดินขึ้นบันได จะไม่ค่อยใช้ลิฟต์ แล้วจิตใจดิฉันก็จะฝึกให้คิดมองโลกในแง่ดี คือคิดในทางที่ดีตลอด เพราะจะทำให้เรามีสุขภาพจิตดี แต่ถ้าเราคิดหมกมุ่น กังวล รับรองว่าจิตใจเราแย่แน่ๆ ดังนั้นดิฉันคิดว่า เมื่อร่างกายเราแข็งแรงสมบูรณ์ แล้วจิตใจเราก็แข็งแรงด้วย ทั้งสองอย่างต่างแข็งแรง รับรองว่าจะทำให้เรามีความสุขและประสบความสำเร็จในด้านต่างๆอย่างแน่นอน

ถ้าคนเราอยู่เฉยๆ ไม่ฝึกกำลังของตนเองทั้งทางด้านร่างกายและทางด้านจิตใจ รับรองว่า ไม่มีความสุขและไม่ประสบความสำเร็จอย่างแน่นอน แต่ถ้าคนเรามีความความเพียร พยายาม หมั่นฝึกกำลังของตัวเองทั้งร่างกายและจิตใจให้ดีอยู่เสมอ รับรองว่า ทุกคนจะมีความสุขและประสบความสำเร็จ ดังพระราชดำรัสที่ว่า “ไม่มีใครมีความสุขหรือความสำเร็จได้โดยที่ไม่เหนื่อย”

2552-07-18

Mind Mapping ๙ คำพ่อสอน (p.1-26)


บันทึกการเรียนแต่ละสัปดาห์:week 5 : 29 มิ.ย.2552

  • ฝึกทักษะการใช้โปรแกรม MindManager
  • ทำ ๙ คำพ่อสอน โดยใช้โปรแกรม MindManager
  • รู้จักวิธีการใช้โปรแกรม MindManager