2552-07-18

บันทึกการเรียนแต่ละสัปดาห์:week 5 : 29 มิ.ย.2552

  • ฝึกทักษะการใช้โปรแกรม MindManager
  • ทำ ๙ คำพ่อสอน โดยใช้โปรแกรม MindManager
  • รู้จักวิธีการใช้โปรแกรม MindManager

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น