2552-06-22

บันทึกการเรียนแต่ละสัปดาห์ : Week 2 : 8 มิ.ย.52

  • การคิดวิเคราะห์,สังเคราะห์
  • เทคนิคการสืบค้นทรัพยากรทรัพยากรห้องสมุด
  • การสืบค้นข้อมูลทาง IT
  • เทคนิคการสืบค้นวิทยานิพนธ์
  • เทคนิคการสืบค้นข้อมูลฐานข้อมูลสังคมศาสตร์

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น