2552-06-22

บันทึกการเรียนแต่ละสัปดาห์ : Week 3 : 15 มิ.ย.52


  • ฝึกปฏิบัติการสร้าง Blog-e-Portfolio

  • สะสสมผลงานด้วยการสร้าง e-Blogger

...วันนี้ทำให้เราได้รู้จักการสร้าง blog ซึ่งเราไม่เคยทำมาก่อน...

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น