2552-06-22

บันทึกการเรียนแต่ละสัปดาห์ : Week 4 : 22 มิ.ย.52


  • ฝึกทักษะการวิเคราะห์+สังเคราะห์ข้อมูล+การเลือกสรรข้อมูลทาง IT


  • การนำเสนอผลการสืบค้นแหล่งข้อมูล


  • ฝึกปฏบัติการ Download ข้อมูล IT


  • ฝึกปฏิบัติการใช้โปรแกรม MindManager

...วันนี้เราได้เรียนรู้อะไรหลายๆอย่างที่เราไม่เคยรู้มาก่อน อย่างวันนี้อาจารย์สอนให้ดาวน์โหลดโปรแกรม FreeMind , สอนวิธีแสดงความคิดเห็นใน blog แล้วก็สอนวิธีการดาวน์โหลดวิดิโอจากเว็บ mediaconverter.com และ เว็บ keepvid.com มาใส่ใน blog ซึ่งบอกตรงๆว่า เราไม่เคยรู้จักเว็บนี้มาก่อน การเรียนในวันนี้ ทำให้เราได้รู้อะไรหลายๆอย่างมากขึ้น และทำให้เรามีทักษะในการดาวน์โหลดมากขึ้น...

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น